SLORY SPORT SUPPORT.

Specialized in social emotional support, guidance and advice for (young) talented professional footballers and their parents.

Slory Sport Support geeft vorm aan de sociaal emotionele begeleiding en training van (betaald) voetballers en hun ouders in al zijn facetten. Er is 20 jaar observaties en voorbereiding aan de opzet van Slory Sport Support voorafgegaan. Vijf jaar daarvan is ge├»nvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar de doelgroep. We kennen de doelgroep (betaald voetballers) door en door en zijn vast van plan er alles aan te doen om ze in hun sportloopbaan te ondersteunen. De ouders zien we als een belangrijke factor in de sociaal emotionele begeleiding. We zijn wereldwijd de enige die de sociaal emotionele begeleiding serieus vormgeven. Dit doen we omdat wetenschappelijk is aangetoond dat twee van drie talentfactoren van topsporters met sociaal emotionele aspecten te maken heeft. We zijn ervan overtuigd dat wij de benodigde expertise in huis hebben om de doelgroep adequaat van dienst te zijn. Ook geven we ouders eindelijk de erkenning en het klankbord die ze als topsportouders verdienen. We hebben dan ook graag dat alle partijen die betrokken zijn bij de begeleiding zich laten horen in het forum. Elkaar adviseren en van gedachten wisselen met elkaar kan u sterk maken en kan het totale Nederlandse voetbal ten goede komen. Slory Sport Support gives shape to the social emotional guidance and training of (paid) footballers and their parents in all its facets. The data and knowledge gathered during 20 years of observing the target group forms the basis for the structure of Slory Sport Support. A total of 5 years has been invested in scientific research on the target group.  We know the target group (paid footballers) through and through and are determined to do everything needed to support them in their sports career. We see the parents as an important factor in social emotional guidance. We are the first and only institution worldwide that seriously provides social emotional guidance in this specific form. We do this because it has been shown scientifically that two of the three talent factors of top athletes have social emotional aspects. We are convinced that we have the expertise needed to adequately serve the target group. We make sure that the parents finally get the recognition and sounding board they deserve as top sport parents. We like to see that all parties involved in the guidance are heard in the forum. Our belief is that advising each other and exchanging ideas with each other makes you stronger and will benefit football as a whole.

Onderzoek


Het blijft een van onze hoofdtaken om onderzoek te doen naar de begeleiding van jonge topsporters met als doel ze een mooie en rijke opleiding te garanderen. Een opleiding waar ze leuke herinneringen aan hebben en waar ze vaardigheden en kennis opdoen, die ze voor de rest van hun leven kunnen gebruiken. Ook de wisselwerking tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk vinden wij interessant. Met name praktijkgericht en implementatie-onderzoek heeft onze aandacht.

One of our main tasks remains conducting research on the support of young top athletes with the aim of guaranteeing them a good and rich education. A training to remember, where they gain skills and knowledge that benefit them for the rest of their lives. What we also find interesting is the interaction between science and daily practice. We focus on practice-oriented and implementation research.

Advies clubs en coaches


Ook clubs en coaches kunnen gebruik maken van onze diensten. Uiteindelijk gaat het ons om het wel en wee van de jonge sporters. Onze deskundigheid zou elke club/ coach en stap veder kunnen brengen in een jeugdgerichtere benadering, met alle aandacht voor het sociaal emotionele aspect.

Clubs and coaches can also use our services. In the end, we are concerned with the wellbeing of young athletes. Our expertise could bring every club / coach a step further in the youth-oriented approach, guiding young athletes with attention for the social emotional aspect.

Verbinden


De ouders hebben een platform waar ze hun grieven, maar ook goede ervaringen kwijt kunnen t.a.v. hun voetballende zoon of dochter. Het platform zorgt ervoor dat niemand meer om de ouders heen kan. Laat uw stem horen, u bent en blijft tenslotte verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

The parents can use a platform which enables them to express their grievances and share their good experiences regarding their footballing son or daughter. This platform ensures that the parents will always have a voice, so let your voice be heard!  After all the parents remain responsible for the development of the child. 

Begeleiding spelers


Spelers worden uitgenodigd om al dan niet samen met ouders, club, coach of zaakwaarnemers aan te geven waar ze in hun voetbalopleiding/ begeleiding tegen aan lopen.

Players are invited to indicate the problems they face in their professional guidance within the world of football. They will be able to do this by their self or together with their parents, clubs, coaches or agents.

Contact

Wilt u meer informatie? Vul dan het onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. mogelijk contact met u op.

Do u want more information? Fill in the form below and we will contact you as soon as possible.