Welkom op de officiele website van Slory Sport Support

Specialist in de sociaal emotionele ondersteuning, begeleiding
en advisering van (jonge) talentvolle beroepsvoetballers en hun ouders

mm mmm

 

 

mm mm
 

Klik hier voor ons forum

 

Kennisproducten

Lezingen

Thema's

Coaching

Kwaliteit

Nieuwsbrief

JJJ

Informatie voor...

Spelers

Ouders

Clubs / Coaches

jjjjj

Downloads

Brochure

Prijslijst

Visitekaart

 

Curriculum Vitae

Werkervaring

Persoonsgegevens

Marjorie Esajas
Elise van Calcarstraat 5
1963 DC Heemskerk
0251 - 253907 of 06 - 30555293
maresa@wanadoo.nl

 

Geboortedatum:            22 oktober 1966
Nationaliteit:                   Nederlandse

Taakomschrijving
Ondersteuning, begeleiding en advisering van (jonge) talentvolle beroepsvoetballers.
De doelstellingen richten zich op zowel de individuele speler als het totale team.

Individuele speler

 • Voorkomen en signaleren van problemen die voortkomen uit sociaal emotionele factoren zoals:
   •  leren omgaan met wedstrijdstress
   •  concentratie en motivatie
   •  presteren op school
   •  omgaan met geld en roem
   • samenwerken
   • discipline
   • De driehoeksverhouding ouders, speler en club
 • Jonge voetballers leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun persoonlijke ontwikkeling b.v “Wat moet ik doen en / of laten om te slagen als beroepsvoetballer”.

Team

 • De jeugdopleiding zodanig inrichten dat het zich niet alleen richt op prestaties, maar ook op het beter maken van het totale team. Voetballen in het belang van het team is daarbij essentieel.
 • De voetbalopleiding effectiever (wat levert het op) en efficiënter maken (hoe moet de opleiding ingericht worden met het oog op rendement), waarbij rekening wordt gehouden met het individu.

Onderzoeken
KNVB:  2005 in het kader van afstuderen pedagogiek universiteit Utrecht
VVCS:   2004 in het kader van het afstuderen hoge kader pedagogiek aan de Educatieve Faculteit
Amsterdam

Werkervaring

1997 – heden                   Begeleider betaald voetbal jeugd

2008- heden                    Trajectopleider, docent Gobal Start & Roc- ASA

Taken – Coachen
- Verzorgen van trainingen
- Ondersteunen van cliënten bij hun problemen
2007- 2008                       Opleider, Werkacademie Interculturele Opleidingen
Amsterdam

Taken - Opzetten en inrichten van de opleiding
- Doceren
- Vormgeven van coachtraject
- Coachen
- Managen van de HBO- afdeling
- Onderhouden van interne en externe contacten
2006 – 2008                      Consultant, Stichting Tabijn Heemskerk

Taken - opzetten Bredeschool & Naschoolse Opvang
- organiseren van netwerkbijeenkomsten
- opzetten en analyseren van onderzoek
- adviseren, coachen van schooldirecteuren
- presenteren van beleidsvoorstellen

1989 - 2006                      Docent (pedagogiek), IPABO Amsterdam
Groepsleerkracht (SBO), De Zeearend Beverwijk
AVO leerkracht, PPI Amsterdam (VSO)
Teamleidster, Orthopedagogisch Instituut Velsen
Groepsleidster,BJ Centrum Klaas Groen                
Cultureelwerkster, Stichting Welzijn Beverwijk
Hoofdkleuterleidster, Openbaar onderwijs Suriname

Taken - lesgeven
- coördineren nascholingstraject
- coördineren onderbouw
- inwerken nieuwe leerkrachten
- mentoraten
- begeleiden van MLK – bewoners
- coachen
- verzorgen dramacursussen op basisscholen
- coördineren techniekproject voor meisjes
- crisismanagement

Afgeronde opleidingen/cursussen

Pedagogiek Doctoraal, Utrecht, Afstudeerrichting: sport bewegen en beleid
Afstudeerthema: De sportieve driehoek Speler, Ouders en Coach.

Trainer/ coach Universiteit van Utrecht

Hoge Kader Pedagogiek, 1e Graad (Post Doctoraal) Afstudeerthema: De ervaringen van talentvolle voetballers in het BVO.

Pedagogiek 2e Graad, Afstudeerthema: Klassenmanagement op SBO de Zeearend                
Pabo/ Transculturele pedagogiek
Sociale Academie, Afstudeerthema: Projectmatig werken

 

Reclame
Op deze plek kan uw  logo komen te staan! Hiervoor kunt u contact opnemen met Marjorie Esajas
Tel. 06-30555293