Welkom op de officiele website van Slory Sport Support

Specialist in de sociaal emotionele ondersteuning, begeleiding
en advisering van (jonge) talentvolle beroepsvoetballers en hun ouders

mm mmm

 

 

mm mm
 

Klik hier voor ons forum

 

Kennisproducten

Lezingen

Thema's

Coaching

Kwaliteit

Nieuwsbrief

JJJ

Informatie voor...

Spelers

Ouders

Clubs / Coaches

jjjjj

Downloads

Brochure

Prijslijst

Visitekaart

 

Onze producten en diensten

a) Kennisproducten
    • Lezingen bevatten allerlei onderwerpen die in de topsport dus ook in het betaalde voetbal relevant zijn. Ze worden verzorgd door zowel sportpersoonlijkheden als wetenschappers. Zo kunnen we een reëel beeld van de theorie en de praktijk scheppen. De onderwerpen zijn:

beleids- en managementtheorieën op terrein van sport en   bewegen, strategisch  management, visieontwikkeling, implementatie, interventie, kwaliteitszorg en evaluatie;
de pedagogische betekenis van bewegingscultuur;
de pedagogische betekenis van bewegingscultuur;
verwerven van vaardigheden in het systematisch analyseren van beleidsnota's over (jeugd)sport en bewegen;
Kwalitatief beleidsonderzoek kunnen doen en het kunnen schrijven van beleidsteksten;het kunnen afnemen van audits in sportorganisaties.

    • Themabijeenkomsten die zullen zeer praktisch van aard zijn. Daarin zal de praktijk rond het betaalde voetbal aan de orde komen. Waarden en normen, jeugdgerichtheid, kwaliteit en professionaliteit zullen daarbij de boventoon voeren
    • Nieuwsbrieven, daarin worden actuele nieuwtjes beschreven. Drie keer per jaar wordt het uitgegeven.
    • Coaching is gericht op (persoonlijke) ontwikkeling, groei en verbetering. Er wordt altijd maatwerk geleverd. Er is binnen de coaching aandacht voor:

- competentiemanagement
- stressmanagement
- persoonlijke ontwikkeling
- communicatiemanagement
- mediatie en conflictbemiddeling

b) producten
Levering Handboek Sociaal Emotionele begeleiding inclusief instructie
Beoordeling van de kwaliteit van beleidsplannen
De beoordeling van de kwaliteit van beleidsplannen, inclusief rapportage en advisering
Ondersteuning bij de totstandkoming van een Handboek Sociaal Emotionele begeleiding-op-maat
Ondersteuning bij de totstandkoming van een Handboek Integrale Kwaliteitszorg
De sociaal emotionele leerlijn
Scholing, deskundigheidsbevordering
Ondersteuning bij de implementatie van de sociaal emotionele leerlijn procedures
Nulmeting van de kwaliteit van uw organisatie
Individuele begeleiding spelers 3-daagse sessies
Begeleiding ouders/ spelers of coaches / spelers 3- daagse sessies
Landelijke oudervereniging (betaald) voetbal jeugd


C) forum
Mensen kunnen hier met elkaar in contact komen.

 
Reclame
Op deze plek kan uw  logo komen te staan! Hiervoor kunt u contact opnemen met Marjorie Esajas
Tel. 06-30555293