Welkom op de officiele website van Slory Sport Support

Specialist in de sociaal emotionele ondersteuning, begeleiding
en advisering van (jonge) talentvolle beroepsvoetballers en hun ouders

mm mmm

 

 

mm mm
 

Klik hier voor ons forum

 

Kennisproducten

Lezingen

Thema's

Coaching

Kwaliteit

Nieuwsbrief

JJJ

Informatie voor...

Spelers

Ouders

Clubs / Coaches

jjjjj

Downloads

Brochure

Prijslijst

Visitekaart

 

Strategie

Hoe komt de begeleiding voor spelers uit te zien:
Effectief en efficient Met behulp van een spelersvolgsysteem

Met behulp van strategisch management
Gebruikmakend van een doel- middelen- effectschema
Door na te gaan wat de bestaande kaders zijn waarbinnen de opleiding/ club,/speler functioneert
Te ontdekken waar mogelijkheden liggen ter verbetering van het functioneren van de opleiding/ club/speler

Inhoud spelersvolgsysteem

De competentiegebieden z.a. geformuleerd in het beroepsprofiel van een betaald voetballer nagaan (inclusief leerlijnen). Maak m.b.v voorbeelden concreet hoe de inhoud jou denken, voelen en handelen als speler is gevorderd op deze leerlijnen.
Welke onderdelen van de opleiding vind je interessant geef voorbeelden.
Welke positieve en/ of negatieve feedback, schriftelijk of mondeling heb je gehad van trainers, leiders e.d
Orden de feedback naar leerlijnen

Proces begeleiding

Hoe stel je je op tijdens de training: actief, assertief, passief, volgzaam, gemakzuchtig enz. Is er overeenkomst en of verschil in je gedrag t.o.v. je vorig team
Wat was je gedrevenheid voor de training de afgelopen periode
Op allerlei momenten word je door trainer/ spelers aangestuurd hoe ervaar je dat
Welke resultaten heb je tot nu toe bereikt

Hoe is je leerproces ondersteund of belemmerd door jezelf, de trainer, medespelers, de thuissituatie, school, gezondheid, vrienden etc. Geef voorbeelden.
Reclame
Op deze plek kan uw  logo komen te staan! Hiervoor kunt u contact opnemen met Marjorie Esajas
Tel. 06-30555293